Steralizacija i dezinfekcija

Svi instrumenti u našim ordinacijama se steriliziraju i dezinficiraju ili se koriste jednokratno (pregače, rukavice, maske, čaše, sisaljke, igle za anesteziju, iglice za ispiranje korijenskih kanala itd).

Uz visoko standardizirane postupke sterilizacije i dezinfekcije koje prolaze svi pa i najsitniji instrumenti koji se koriste tijekom obrade pacijenta bitno je naglasiti da se i ostali predmeti i dijelovi namještaja, ostale opreme i uređaja dezinficiraju.

Korištenjem preciznih protokola i metoda osigurani su najviši standardi sterilizacije, dezinfekcije i higijene kako za pacijente Belldent centra dentalne medicine tako i njezinog osoblja.

15 + 1 =